Gör det komplexa enklare
I Solectron Sweden ABs fabrik i Östersund har det tillverkats telekomponenter sedan 1964. Då var fabriken en del av LM Ericsson, men idag finns här ett världsomspännande företag som bland annat levererar komplexa växelsystem för mobil och fast telefoni.
Solectron Sweden AB i Östersund är ett dotterbolag till det multinationella företaget Solectron Corporation – en av världens ledande leverantörer av produktions- och servicetjänster inom elektronik. Enheten i Östersund, med cirka 500 medarbetare, erbjuder utveckling, produktion och eftermarknadsservice till sina kunder inom elektronik och telekommunikation. Vi träffar platschef Anders Jönsson, som berättar att Solectron i Östersund har en unik erfarenhet och kompetens inom hela produktionskedjan. Detta tillsammans med målmedvetna satsningar inom bland annat Lean Production har banat väg för Solectron Sweden AB, som idag är en mycket konkurrenskraftig kontraktstillverkare på marknaden.

”Lean” som begrepp står för en snabb, flexibel och trimmad produktion. Lean Production är ett sätt att producera det som kunden verkligen vill ha och göra det i processer som förbrukar så lite resurser som möjligt. Det bygger på principen att mer kan produceras med mindre - mindre mänsklig ansträngning, färre maskiner och utrustning, mindre tid, mindre ytor och mindre slöseri för att förse kunder med exakt vad de vill ha och när de vill ha det. Ett systematiskt förbättringsarbete är mycket viktigt för den långsiktiga lönsamheten; ofta används det japanska begreppet Kaizen, på svenska översatt till ”förändring till det bättre”. Personalen på olika nivåer inom Solectron, Östersund är alltid delaktiga i Lean arbetet, bland annat genom Kaizenövningar där de kontinuerligt identifierar förbättringsmöjligheter i arbetsprocesserna. Genom att ta bort allt som ej tillför värde till slutprodukten har Solectron avsevärt förkortat ledtiden mot kund, det vill säga tiden från att order är mottagen till att produkten är levererad.

Att arbeta med ständiga förbättringar är dock inget nytt för Solectron i Östersund. År 2001 fick enheten Kvalitetsutmärkelsen i Jämtlands län 2001, som visar att de alltid arbetar med ambitionen att erbjuda bästa kvalitet och service till sina kunder. Och som vanligt lönar det sig med kvalitet. Från Solectron rullar dagligen ett 15-tal lastbilar med färdiga produkter, packade och klara för att levereras till slutkunder i hela världen, bland annat till Pentagon i USA, till katastrofområdena i New Orleans och det tsunamidrabbade området i Thailand.

Solectron Sweden

Bransch:
Industri / Maskin

Telefon: 063-169000
Fax: 063-128400


Email:
info@se.slr.com

Hemsida:
www.solectron.com

Adress:
Solectron Sweden
Box 370
83125 Östersund

| 13 SENASTE FÖRETAGEN